rent.net.ua - Мережа оголошень оренди в Україні

All of adverts aren't actual! Use this website: OLX.ua

Публічний договір-оферта

Публічний договір-оферта - rent.net.ua
ФОП Байда Мирослав Володимирович, іменований далі Виконавець, надає інформаційні послуги пов'язані з обробкою та розміщенням на веб-вузлах інформації про товари (послуги) через веб-сайт https://rent.net.ua з метою укладання безпосередніх договорів між користувачами даного веб-сайту. Виконавець не є учасником угод користувачів і не гарантує виконання цих угод, а лише забезпечує діяльність платформи для розміщення оголошень. Виконавець може надавати інформацію про оголошення користувачам сайту, обробляючи її та інтерпретуючи в зручних для використання форматах електронних файлів, відмінних від HTML, зберігаючи при цьому основний зміст оголошення та авторство користувачів. Виконавець не змінює ціну на товари чи послуги, чи адресу надання послуг, описану в оголошенні. Виконавець не отримує доходу з операцій безпосередніх чи будь-яких інших угод між користувачами та в процесі надання ними одне одному послуг чи товарів. Виконавець може надавати додаткові платні інформаційні послуги, котрі описуються в п.3 даного публічного договору-оферти.

1. Загальні положення.

1.1. Основні терміни договору.

1.1.1. Виконавець - ФОП Байда Мирослав Володимирович.

1.1.2. Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цьому договорі.

1.1.3. Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Договору, надання згоди на створення Облікового запису та розміщення Оголошень на умовах даного Договору.

1.1.4. Сайт - Інтернет-сайт https://rent.net.ua, який адмініструється Виконавцем і є комунікаційною платформою для розміщення тимчасових класифікованих оголошень.

1.1.5. Користувач (Користувачі) - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (особи), яка прийняла умови цієї Угоди та користується інформаційними послугами Виконавця.

1.1.6. Оголошення - текстова інформація Користувача про наміри надати послуги чи здійснити договір в майбутньому з будь-яким іншим Користувачем за майбутньою спільною домовленістю на взаємовигідних умовах.

1.1.7. Обліковий запис (акаунт) - запис даних Користувача в БД Сайту Виконавця що дозволяє здійснювати Користувачеві вхід  до електронного кабінету в функціональній системі Сайту та дає змогу керувати своїми Оголошеннями. Обліковим записом може користуватися тільки один Користувач.

1.1.8. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована на Сайті. До публічних Персональних даних, котрі Користувач розповсюджує і в мережі Інтерент через Сайт Виконавця чи будь-які інші сайти належать: ПІБ Користувача чи його псевдонім (нікнейм), номери мобільних телефонів Користувача. До приватних персональних даних, котрі Виконавець зобов'язується не розповсюджувати через Сайт чи в будь-який інший спосіб, належать: електронна пошта Користувача, пароль від Облікового запису, IP-адреса Користувача. В ході користування Сайтом можуть збиратись додаткові відомості про Користувача: область інтересів Користувача, що базується на його досвідові користування Сайтом (відвідані категорії, пошукові запити, налаштування фільтру пошуку, тощо).

1.1.9. Реєстрація - одноразовий процес створення Облікового запису Користувача в базі даних Сайту. Реєстрація може бути здійснена з боку Виконавця на основі публічної інформації, що представлена у вільному доступі в мережі Інтернет і належить до публічних Персональних даних.

1.1.10. Авторизація - процес отримання доступу до електронного кабінету користувача через введення секретного індивідуального паролю та email чи телефону в якості логіну в спеціальній формі на Сайті.

1.1.11. Відвідувач - Користувач Сайту, котрий переглядає Оголошення. Може бути авторизованим (містити в собі публічну інформацію Користувача) та не авторизованим (містити інформацію про IP-адресу, час відвідування та інформацію про web-браузер).

1.1.12. Сторони - учасники даного договору в особі Виконавця та Користувача.

1.1.13. Договір - даний публічний Договір Оферти, прийнятий шляхом Акцепту.1.2. Послуги.

1.2.1. Під послугами Виконавця розуміються будь-які платні та безкоштовні сервіси та будь-які інші види інформаційних послуг, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту і пов'язані з обробкою та розміщенням інформації на веб-вузлах (в мережі Інтернет).

1.2.2. Послуги Користувача - це предмет майбутньої угоди автора Оголошення з будь-яким Користувачем Сайту, в тому числі, але не виключно, пов'язана з продажем чи наданням у тимчасове користування матеріальних цінностей, нерухомості, транспортних засобів, тощо. Виконавець не несе відповідальність за послуги Користувача, описані в його Оголошені.


1.3. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

1.4. Якщо Користувач не згоден з цим Договором повністю або частково, Виконавець просить його залишити цей сайт. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайту. Використання послуг сайту rent.net.ua означає, що Користувач ознайомлений з цим договором, розуміє і приймає його умови.

1.5. Виконавець пропонує Користувачам послуги з використання Сайту для розміщення інформації про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних товарів чи послуг іншими Користувачами.

1.6. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.


2. Права, обов'язки та можливості сторін.

2.1. Права та можливості Користувача.

2.1.1. Користувачеві надається право здійснювати Реєстрацію та Авторизацію на Сайті в будь-який зручний для Користувача час.

2.1.2. Користувач має право видалити свої Персональні дані з Сайту та повідомити Виконавця про небажання будь-коли створювати Обліковий запис та Оголошення за наданими приватними персональними даними. Користувач розуміє і погоджується з тим, що видалення Облікового запису передбачає видалення всіх Оголошень Користувача.

2.1.3. Користувач має можливість скористатись спеціальною web-формою відновленням доступу до Облікового запису у випадку втрати паролю.

2.1.4. Користувач має право створювати, редагувати та видаляти свої Оголошення зі змістом, що відповідає дійсності і не порушує умови п. 2.2. даного Договору.

2.1.5. Користувач має право переглядати статистичні дані про відвідування його оголошення та надає дозвіл Виконавцю на збір інформації про відвідування Оголошень інших Користувачів даним Користувачем.

2.1.6. Користувач має право скористатись додатковими платними послугами Виконавця (в т.ч. рекламними послугами третіх сторін за умов відповідальності Виконавця) для збільшення кількості Відвідувачів конкретно взятого Оголошення.

2.1.7. Користувач має можливість здійснювати обмін повідомленнями (в т.ч. потокова передача даних) з іншими Користувачами та Відвідувачами за взаємною згодою через Сайт Виконавця чи за вказаним номером мобільного телефону через провайдера Користувача.

2.1.8. Користувач має можливість повідомляти інших користувачів про правдивість та актуальність інформації в Оголошенні через форму рейтингу на сторінці Оголошення та через форму коментарів на цій же сторінці Оголошення.

2.1.9. Користувач має можливість звертатись до Виконавця з пропозиціями чи зауваженнями щодо функціоналу Сайту за контактними даними, поданими на Сайті.

2.1.10. Користувач має право укладати окремий договір про надання товарів, послуг чи майна з будь-яким іншим Користувачем Сайту, котрий не порушує умови п.2.2. даного Договору і за взаємною домовленістю без участі Виконавця.


2.2. Вимоги та заборони по відношенню до Користувача.

2.2.1. Користувачеві строго забороняється використовувати в оголошеннях рекламу:

 • спиртних напоїв;
 • сигарет та тютюнової продукції;
 • наркотичних речовин та прекурсорів;
 • порнографічних матеріалів або предметів;
 • фармакологічних продуктів, медикаментів;
 • вкрадених, отриманих не законним способом товарів;
 • предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;
 • людських органів і органів тварин;
 • спеціальних технічних засобів для таємного отримання інформації;
 • державних нагород;
 • персональних документів та бланків цих документів;
 • баз даних;
 • вогнепальної, холодної, травматичної зброї, також боєприпасів і комплектуючих до них;
 • спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;
 • іклів моржа, бивнів слона та мамонта, а також дорогоцінних металів та каміння;
 • рідкісних і заборонених до продажу тварин, в т.ч. тварин занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни);
 • будь-яких інших заборонених чинним законодавством товарів і послуг;
 • сайтів чи сторінок в соціальних мережах, відмінних від сайту Виконавця.

2.2.2. Користувачеві забороняється розміщувати в Оголошенні інформацію, що може бути розцінена як пропагування расової дискримінації, релігійної нетерпимості, нетолерантності до прав сексуальних меншин, неповагу до прав національних меншин чи будь-який інший спосіб порушення прав осіб згідно чинного законодавства.

2.2.3. Користувачеві забороняється розміщувати будь-яку інформацію, яка суперечить нормам міжнародного права.

2.2.3. Користувачеві забороняється розміщувати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, яке містить в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них.

2.2.4. Користувачеві забороняється використовувати ненормативну лексику при спілкуванні з іншими Користувачами Сайту чи з Виконавцем.

2.2.5. Користувачеві забороняється розміщувати ідентичні за змістом оголошення, чи такі, що дублюють одне одне.

2.2.6. Користувачеві забороняється розміщувати оголошення у невідповідних категоріях чи розділах Сайту.

2.2.7. Користувачеві забороняється розміщувати неправдиву інформацію про товари, майно чи послуги. Оголошення, в яких предмет майбутнього договору належить третій особі вважаються неправдивими (в тому числі оголошення від посередників). Оголошення, в яких вказано невідповідну ціну чи чи неправдиві характеристики, вважаються неправдивими.

2.2.7. Користувачеві забороняється розміщувати оголошення, в якому мова йде про більш  ніж один предмет майбутнього договору зі схожими властивостями. На кожен окремий товар чи послугу необхідно створювати окреме оголошення.

2.2.8. Користувачеві забороняється розміщувати оголошення без указання точної адреси, де розташовується майбутній предмет договору чи місця, де будуть надаватись послуги, що є предметом такого договору.

2.2.9. Користувачеві забороняється використовувати неправдиві чи невідповідні фотографії в Оголошеннях.


2.3. Обов'язки та права Виконавця.

2.3.1. Виконавець має право вносити в текст оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення.

2.3.2. Виконавець має право переносити оголошення в інші рубрики чи категорії Сайту у разі виявлення більш придатної рубрики для їх розміщення;

2.3.3. Виконавець має право відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують п.2.2. з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин Користувачеві;

2.3.4. Виконавець має право розірвати даний Договір у одностороннім порядку у випадку порушення Користувачем п.2.2. даного Договору.

2.3.5. Виконавець має право надати дані про Користувача третім особам, у випадку порушення Користувачем п.2.2. даного Договору і якщо треті особи представляють державу Україна, діють в правовому полі та в інтересах народу України.

2.3.6. Виконавець зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цим Договором, включаючи роботу Сайту.

2.3.7. Виконавець зобов'язується докладати всіх зусиль для нерозповсюдження третім особам приватних Персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

2.3.8. Виконавець має право передати Сайт зі всіма його сервісами та змістом, включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.3.9. Виконавець має право вносити зміни до даного Договору без додаткового сповіщення про це всіх Користувачів.

2.3.10. Виконавець має право вносити зміни в функціонал Сайту без додаткового сповіщення про це всіх Користувачів.

2.3.11. Виконавець має право збирати додаткові відомості про Користувачів та Відвідувачів Сайту для надання статистичної інформації, як власникам Оголошень, так і третім особам, на основі cookies, що регламентується окремими положеннями Політики використання Cookies.


2.4. Права на контент Оголошень.

2.4.1. Розміщуючи Оголошення на Сайті, Користувач надає згоду на публічне використання контенту будь-яким користувачем чи відвідувачем Сайту, в тому числі й на копіювання, розповсюдження чи відтворення будь-яких текстів чи електронних файлів, розміщених Користувачем (фото-, відео-записи, тощо).

2.4.2. Оголошення Користувача вважається публічним і загальнодоступним з моменту його публікації на Сайті.

2.4.3. Виконавець не претендує на право власності щодо контенту Оголошень, графічних зображень, фотографій чи відео Користувачів, розміщених в даних оголошеннях. Виконавець надає інфраструктуру для розповсюдження оголошень широкій аудиторії користувачів мережі Інтернет.

2.4.4. Елементи Сайту, що слугують для організації відображення контенту Оголошень (HTML-шаблони, CSS-файли, JavaScript-код, будь-які зображення, що є частиною шаблону Сайту) чи його інтерпретації в зручній формі, не є частиною Оголошень і належать Виконавцю.

2.4.5. За Користувачем залишається право змінювати контент Оголошень, автором яких він є.


3. Додаткові платні послуги Виконавця.

3.1. Виконавець надає додаткові інформаційні послуги, пов'язані з рекламуванням безкоштовних оголошень на Сайті згідно умов та тарифів, опублікованих у відповідному розділі Сайту (https://rent.net.ua/info/tariffs).

3.2. Дані додаткові рекламні послуги не є обов'язковими і надаються Користувачам за їх власною ініціативою.

3.3. Виконавець може здійснювати додаткові рекламні послуги з використанням третіх сторін, як от пошукових систем чи соціальних мереж.

3.4. Виконавець має право змінювати перелік платних послуг, умови їх надання та їх вартість без додаткового сповіщення Користувача.


4. Акцепт пропозиції укласти Договір.

4.1. Даний Договір є пропозицією Виконавця укласти договір офертою (ст.641 Цивільного кодексу України) та укладається шляхом повного та безумовного прийняття (акцепту) Користувачем всіх його умов (ст.642 Цивільного кодексу України). Договір має юридичну силу відповідно до ст.633 Цивільного кодексу України без підписання письмового примірника та прирівнюється до договору, підписаного між Виконавцем та Користувачем.

4.2. Договір укладається шляхом Реєстрації чи Авторизації через Сайт без підписання письмового примірника між Виконавцем та Користувачем.

4.3. Уклавши Договір Користувач автоматично підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами Договору.

4.4. Користувачеві, який не згодний з умовами даного Договору, послуги не надаються.


5. Порядок розрахунків, способи оплати та відшкодування.

5.1. З інформацією про вартість додаткових послуг Користувач може ознайомитися у відповідному розділі Сайту.

5.2. Вибір способу оплати здійснюється Користувачем на Сайті в особистому електронному кабінеті Користувача.

5.3. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати.

5.4. Послуги оплачуються Користувачем у гривні.

5.5. Моментом оплати є дата зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця у повному обсязі.

5.6. Під час оплати додаткових послуг Користувач самостійно оплачує банківські послуги.

5.7. Користувач самостійно відповідає за правильність здійснених ним оплат та їх своєчасність.

5.8. Виконавець має право змінювати вартість додаткових послуг в будь-який час в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція тарифів на додаткові послуги вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті. Користувач вважається проінформованим про зміну тарифів на додаткові послуги з моменту опублікування їх нової редакції на Сайті. Виконавець не має права змінювати вартість додаткових послуг, оплачених у повному обсязі.

5.9. Користувачеві доступні наступні способи оплати через Особистий Кабінет користувача через передоплату :

 • LiqPay (з усіма внутрішніми платіжними системами) ;
 • Interkassa (з усіма внутрішніми платіжними системами) ;
 • MasterCard ;
 • Visa ;

5.10. Доступна сума коштів, яку Користувач перерахував Виконавцю і яку він може витратити на рекламу на Сайті чи будь-яких інших сайтах, попередньо обумовлених з Виконавцем, зображується в Особистому кабінеті Користувача під назвою "Баланс".

5.11. Невикористана сума коштів Користувача, яку він раніше перераховував на рахунок Виконавця, може бути повернута Користувачу за його заявою, поданою в довільній формі. Відшкодування буде здійснено за вказаними в заяві Користувача реквізитами українського банку (в т.ч. за номером картки). Банківські послуги (в т.ч. комісія) під час поверненням коштів, здійснюються за рахунок Користувача з суми повернення.


6. Особливі умови і відповідальність сторін.

6.1. Користувач повністю відповідальний за збереження свого паролю і за збитки, які можуть виникнути з причини несанкціонованого його використання. По факту викрадення логіну і пароля з вини третіх осіб клієнт має право направити до Виконавця заяву в будь-який зручний спосіб про зміну логіну та паролю.

6.2. Користувач несе відповідальність за достовірність його оголошень та недопущення виконання умов, описаних в п.2.2. даного Договору.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачі.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за предмет майбутнього договору між Користувачами, вартість предмету такого договору чи його виконання взагалі.


7. Форс-мажор.


7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання, неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажору), які Сторони не могли передбачити та яким не могли запобігти всіма розумними способами.
7.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють обставини, що настали після укладання цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, а саме:
 • природні стихійні явища (урагани, землетруси, повені, пожежі, блискавка тощо),
 • війна,
 • військові дії,
 • бойові дії без оголошення війни,
 • збройні конфлікти,
 • повстання,
 • революції,
 • страйки,
 • масові заворушення,
 • локаути,
 • терористичні акти,
 • державні перевороти,
 • блокади,
 • пандемії,
 • дії державних органів, прийняття нормативних актів, якщо такі обставини призвели до об'єктивної неможливості для Сторони виконати свої зобов'язання за цим Договором. 
Сторони домовились, що форс-мажорними обставинами, також, вважаються:
 • аварії в системі енергопостачання та зв’язку,
 • рішення та дії державних та комунальних органів, організацій, що обмежили Сторони у виконанні зобов'язань по даному договору.

7.3. У разі настання форс-мажорних обставин, що перешкоджають виконанню Стороною своїх зобов'язань за Договором, така Сторона негайно повідомляє про це іншу Сторону за допомогою електронної пошти або телефонного зв’язку.

7.4. У разі настання форс-мажорних обставин термін виконання зобов'язань за цим Договором переноситься на термін дії таких обставин. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більш ніж місяць, кожна зі Сторін матиме право відмовитися від цього Договору без обов'язку відшкодувати можливі збитки іншій Стороні. Сторони, також, можуть обговорити альтернативні пропозиції щодо виконання Договору, яким не перешкоджають форс-мажорні обставини.


8. Вирішення спорів.

8.1. Сторони намагатимуться вирішувати всі можливі спори та суперечки за цим Договором шляхом проведення переговорів.

8.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, він підлягає вирішенню відповідним судом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


9. Дія Договору.

9.1. Даний Договір є публічним і безстроковим, вступає в силу з моменту Акцепту даного Договору, та діє протягом строку надання Виконавцем послуг, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором.

9.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Користувачів шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті.

9.3. Даний Договір може бути повністю або частково змінений Виконавцем в будь-який час в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті. Користувач вважається проінформованим про зміну умов Договору з моменту опублікування його нової редакції на Сайті.

9.4. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності всього Договору в цілому.


10. Реквізити Виконавця.

10.1. Банківські реквізити.

Найменування організації:ФОП Байда Мирослав Володимирович
отримувача:3331800190
Назва банку:АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Рахунок отримувача у форматі IBAN:UA833052990000026005026808079
Валюта:UAH

10.2. Контактні дані Виконавця:

10.2.1. Поштова скринька Виконавця: info@rent.net.ua.